Ambeat Invest SICAV a.s. spouští II. Realitní podfond kvalifikovaných investorů pro segment silver economy

 

Investiční skupina Ambeat Capital, Ltd. po několika měsících příprav dokončila všechny formální kroky k otevření úpisu investičních akcií II. podfondu určeného pro investice do segmentu Silver Ecomy a Long term Care -  Ambeat Invest SICAV a.s. II. Realitní podfond.

Jedním z prvních investorů Ambeat Invest SICAV a.s. je zakladatel Ambeat Capital, Ltd. Ivo Foltýn a poskytovatel pobytových a terénních služeb, společnost AHC a.s., kteří do fondu vložili některé své nemovitosti. Cílem fondu je dostat se během následujících pěti let na částku 100 milionů Euro a stát se významným fondem ve střední Evropě.

“Spuštění našeho fondu přichází v době, kdy se celý vyspělý svět potýká s fenoménem stárnutí populace a potřebou zajištění služeb  pro tento segment našich spoluobčanů a to včetně pobytových zařízení a jejich financování.  Na tuto výzvu jsme se rozhodli odpovědět založením specializovaného investičního fondu,” říká Peter Lukáč, investiční ředitel fondu, který tím odkazuje na trendy, jež se ukazují v posledním období.

Jedním z nich je i skutečnost, že rapidně roste objem spravovaných aktiv sektoru, který koncentruje své investice do okruhu odvětví spojených se stárnutím populace, tzv. stříbrné ekonomiky a do oblastí s tzv. významným společenským dopadem umožňující trvale udržitelný rozvoj. Je zřejmé, že v dlouhém období tvoří trend stárnutí populace vysoce hodnotnou investiční příležitost.

 

Hlavní charakteristiky:

  • Tématický fond se silným zaměřením na sektory související s trendem stárnutí.
  • Růst podílu obyvatel v post-produktivním věku patří mezi nejvýznamnější světová témata.
  • Nižší citlivost na vychýlení hospodářskými cykly vzhledem k stabilní predikci potřeb dané demografickým vývojem.
  • Firmy zaměřené na Silver Age Economy mají průměrně vyšší zisky i růst tržeb, zároveň čelí nižšímu riziku
  • Doporučený investiční horizont 5 let

 

Zaměření fondu na tzv. Silver Economy vytváří silný předpoklad pro dosažení nadprůměrných výnosů, a to i v současném období mimořádně nízkých úrokových sazeb a přecitlivělých, volatilních akciových trhů. Primárními sektory, kde fond realizuje své investice jsou nemovitosti určené pro poskytování sociálních služeb, ale doplňkově i vše co s oborem souvisí jako pečovatelské služby, vzdálený dohled, řízení péče, zdravotnické pomůcky, bezpečnost, technologie, atd. Cílem fondu je dlouhodobě překonat globální akciové trhy (v porovnání s indexem MSCI World).

 

Cílová skupina:

Fond je vhodný pro kvalifikované investory, kteří hledají dlouhodobé zhodnocení kapitálu a přitom chtějí investovat do nízko volatilního a rostoucího sektoru. Minimální uvažovaný investiční horizont by měl být 5 let a déle.

Investoři budou taktéž participovat na investicích s trvale udržitelným rozvojem.

Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.“

Investice s ohledem na trvale udržitelný rozvoj jsou ve světě financí pořád relativní novinkou, která ještě trvale nevešla do povědomí investorů. Investování tohoto typu je založeno na strategii vycházející z přesvědčení, že faktory trvale udržitelného rozvoje – otázky ekonomické, sociální, životního prostředí, etické a další – mají z dlouhodobé perspektivy přímý vliv na světovou ekonomiku a ceny akcií společností.

Jsme přesvědčeni, že investice zohledňující trvale udržitelný rozvoj jsou nejen možné, ale z dlouhodobého hlediska i výhodné, neboť právě aspekty trvale udržitelného rozvoje se pojí s potenciálem nadprůměrného zhodnocení. Umožňují privátním a institucionálním investorům účast na investicích, které by pro ně za normálních okolností byly jen obtížně dostupné.

 

 

 

listopad 2020