Řešení pro segment finančních institucí

Jednou z hlavních oblastí, pro které vytváříme individuální řešení pro netradiční a inovativní obchodní koncepty, je segment FINANČNÍCH INSTITUCÍ. V našich referencích tedy najdete primárně webové portály, aplikace či další řešení pro pojišťovny, penzijní fondy a makléřské společnosti.

Portálová řešení, resp. firemní nebo klientské portály, slouží především ke zpřístupnění různorodých informací z různých zdrojů na jednom místě, tedy z pohledu uživatele pomocí jednoho rozhraní. Konečným uživatelem portálu mohou být jak firemní uživatelé, tak obchodní služba, makléři, klienti a další skupiny uživatelů, které vás jen napadnou.

Zdrojem informací pro firemní portál mohou být různé interní nebo externí informační systémy a databáze, ze kterých jsou potřebná data vybrána a pak pomocí on-line komunikace předána portálu nebo pravidelně synchronizována. S daty je pak možné na portálu pracovat, vyhledávat v nich, zobrazovat je apod. uživatelům dle jejich přístupových práv. Data samozřejmě mohou na portálu i vznikat. Ty jsou pak dohodnutými kanály předávány zpět do interních informačních systémů on-line způsobem nebo opět synchronizací.

Nabízíme portálová řešení postavená na technologiích Microsoft. Výsledkem portálového řešení je tedy webová aplikace přístupná tisícům uživatelů, kteří nepotřebují žádné speciální vybavení - stačí internetový prohlížeč a připojení na internet. Řešení je vytvářeno na míru zákazníkovi dle jeho požadavků, což umožnuje vytvořit jedinečné řešení s maximální podporou obchodních cílů zákazníka. Výhodou je i neomezená možnost rozšíření nebo napojení na další systémy společnosti.

Využijte naše zkušeností:

  • s portály podporující vícejazyčné prostředí
  • s portály, které denně využívají tisíce uživatelů
  • s portály pro pojišťovny a další finanční instituce, na které jsou kladeny vysoké nároky z hlediska bezpečnosti
  • s efektivním provozem portálů a systémovou podporou